Udvalgsmedlemmer:

Morten Mehl, tlf: 40 94 78 99
 
Lars Kristiansen, tlf: 22 26 52 34
 
Flemming Mortensen, tlf: 20 30 53 34
 
Hauke Thiessen, tlf: 23 40 61 66

Turneringsudvalget

Turneringskalender 2017:
 8/4:    Åbningsturnering v/Sparekassen Vendsyssel
25/5:    MR. Turnering
 4/6:   Pinsemorgen turnering v/Dronninglund Slot
25/6:   Nordjyske Banks turnering
 6/8:    Sæby Bogholderi- & Regnskabs turnering
 9/9:    Sponsorturnering
19-20/8: Årgangs- & Klubmesterskab
3/9:   Spar Nord turnering
7/10:    Medhjælperturnering
28/10:  Afslutningsturnering v/ A/S Sæby FiskeIndustri
 
Turneringsbetingelser - Opdateret: 19. april 2016
1. Disse regler finder anvendelse, hvor der ikke ved opslag på www.golfbox.dk, forinden turnering spilles, er givet særlige regler for den pågældende turnering.
 
2. Deltagere: Aktive fuldtidsmedlemmer af Sæby Golfklub. Ved årgangs- og klubmesterskaberne kan kun amatørspillere, der har Sæby Golfklub som hjemmeklub deltage. Der kan max. deltage 120 spillere pr. turnering.
 
3. Tilmeldingsfristen starter mindst 10 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen til en weekendturnering udløber normalt torsdag kl. 12.00. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale/dispensation fra turneringsudvalget, at benytte golfbil i klubbens turneringer.
 
4. Startlisten kan ses på www.golfbox.dk senest et døgn før turneringen.
 
5. Scorekort udleveres af turneringsledelsen mod erlæggelse af turneringsfee.
 
6. Afbud skal meddeles turneringsledelsen hurtigst muligt. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee. Turneringsfee restance skal betales, før deltagelse i efterfølgende turnering er mulig. Udeblivelse uden afbud kan medfører midlertidig udelukkelse fra turneringer, efter turneringsudvalgets nærmere bestemmelser.
 
7. Alle turneringer i turneringsudvalgets regi har ubetinget forret på banen. Udvalget kan beslutte banelukning. Banelukning meddeles på informationstavlen.
 
8. Turneringskomiteen udgøres af turneringsudvalget.
 
9. Minimum 1,68“ bolde er obligatoriske
 
10. Antallet af præmier og værdien af disse afhænger af deltagerantallet. Normalt vil der være præmie for hver 8. deltager. Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at få præmie.
 
11. Vandrepokaler er klubbens ejendom. De opbevares af vinderen for et år ad gangen og skal tilbageleveres i god tid, inden der igen skal spilles om dem. Vinderen sørger for indgravering, udgiften hertil afholdes af Sæby Golfklub.
 
12. Turneringsudvalget kan foretage aflysning af en turnering eller en række i en turnering, hvis udvalget skønner, at der er for få deltagere.
 
13. Rækker og handicap: Der beregnes lige store rækker efter handicap. Rækker til årgangs- og klubmesterskaber er som beskrevet i turneringsbetingelserne i Golfbox
 
14. Tee - sæt:
Gul Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 0 – 42
Rød Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 43 - 64 - kun ved årgangs- og klubmesterskaber!
Rød Tee Spilles af Piger / Damer hcp: 0 – 64 
 
15. Scorekort skal afleveres i korrekt udfyldt og underskrevet stand dvs. med tydeligt navn, medlemsnummer, dato og scores (ved slagspil skal der også udregnes Stableford point).
 
16. Afgørelse af scores: Hulspil: Hvis spillerne er all-square efter det berammede antal huller, fortsættes indtil en afgørelse er nået - Sudden death. Slagspil og Stableford: Ved lige scores vinder spilleren med laveste handicap. Hvis stadig lige, er det bedste score på bagni der tæller. Hvis stadig lige, foretages lodtrækning. Årgangs- og Klubmesterskaber: Hvis 2 eller flere har lige scores, skal afgørelsen ske ved omspil - Sudden death (Slagspilsregler). På hullerne 1 – 2 – 9 o.s.v. til vinderen er fundet.
 
17. Alle uoverensstemmelser afgøres af Turneringskomiteen, med mindre der er udpeget en dommer.
 
April 2016

 

Turneringssponsorer

Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677